PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 02. juuni 2014
Matemaatika (kirjalik) 6. juuni 2014
Valikaine (kirjalik) 11. juuni 2014