TUTVUSTUS

Kärus rajati üks esimesi lasteaedasid Baltimaades. Unustusse vajunud maadeuurija Carl von Ditmar (1822-1892) rajas niiöelda lasteaia oma teenijate lastele. Ei ole teada, kas seal ka õpetust toimus. Lasteaed meie mõistes alustas tööd 1962.a. endises külanõukogu majas. Teisel korrusel olid juhataja eluruumid. Lasteaed oli üherühmaline kuni 1972.aastani, mil toimus ka nimemuutus – Käru Lastepäevakodu. 1988.aastal ehitas Käru sovhoos 4-rühmalise huvitava planeeringuga maja lasteaiale, kus oli ka oma köök ja suur saal. Rajati mänguväljakud ja tehti korralik haljastus. Aegade muutumisel laste arv külanõukogus (vallas) vähenes ja rühmad kuivasid kokku, kasvatajad koondati. Ometi konkureerisid Kärus aastal 2000 nii era- kui vallalasteaed. Eralasteaed jäi tegutsema ja lõpetas oma töö aastal 2003. Suvel 2003 loodi Käru valla lasteaed, mis sai nimeks PEETRIKE. Septembrist 2007 kuni veebruarini 2010 tegutses kaks lasteaiarühma, koolieelikute rühm asus Käru Põhikooli ruumides. Käru Lasteaed PEETRIKE liideti 1.septembril 2010 Käru Põhikooliga ning sestpeale on PEETRIKEse asemel Käru Põhikooli lasteaiarühm.

Juhatajad läbi aegade:

1962 – 1964 Olga Hansen

1964 – 1966 Helju Särev

1966 – 1988 Elve Sutt

1988 – 1989 Luule Liivat

1989 – 2003 Kaja Sepp

2003 – 2009 Maret Kalvet

2009 - 2010 Ellen Nugis

2010 - okt. 2011 Meelis Sulg (Käru Põhikooli direktor)

nov.2011- 2013 Sirje Liivak (Käru Põhikooli direktori kt)

2013 - Reelika Lippur

KONTAKTANDMED

Aadress: Aia 20, Käru, Raplamaa 79201
Direktor: Reelika Lippur 53 406 474
Telefon: 48 74 697
E-post: karupohikool@gmail.com