ÕPETAJAD

Jesse, Ilme kunst, käsitöö, ajalugu, 6.ja 7.klassi juhataja
Kõva, Endla matemaatika, füüsika
Liivak, Sirje 3. klassi juhataja, direktori kt
Luik, Kersti arvutiõpetus
Sepp, Paul loodusõpetus, keemia, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus
Zimmermann, Virve 4. ja 5. klassi juhataja, kehaline kasvatus, ühiskonnaõpetus,2., 3., kl. eesti keel
Paas, Ly 1.ja 2. klassi juhataja, 2., 3. kl. matemaatika, parandusõpe, pikapäevarühma õpetaja
Zõbina, Sirje inglise keel, 8. ja 9. klassi juhataja
Tamm, Veera vene keel
Karjane, Lea muusikaõpetus
Pariis, Tiiu eesti keel ja kirjandus
Tõnisson, Toomas poiste tööõpetus