"PÄRLEID" ÕPILASTE TÖÖDEST

 • Lühendamine
  Mida tähistab järgmine lühend?
  rmtk    – rännumeeste teekond
            - riigimetsa teekond
            - riigi metsa teaduskond

 • Dialoog on kahe või enimate näitlejate rääkimine kus saab kasutada kahekõne. Näitlejad liigutavad ja muudavad oma hääle tooni dialoogi ajal.

 • Mis iseloomustab lavastust (draamateost)?
  Draamateos on see kui keegi kirjutab draama moodi juttu ja siis akkab seda näitlema. Draama on üks kolmest liigitusest. Lavastus on see kui keegi näitlejatest teeb kedagi teist samamoodi järgi.

 • Eesti rahvastikuteatrile pandi alus 1870. aastal Tartus Vanemuise teatris.

 • Remarkid on draamast koosnevad inimeste vahelised dialoogid.

 • Lavastus draamateoses algab alati ühe traagilise sündmusega.

 • Joonista taluhooned ja kirjuta juurde nimed.
  Õpilane joonistas ning kirjutas juurde: tare, raekoda, kaev, laut.

 • Kirjelda talurahva riietust ja sööke-jooke.
  Riided olid kaltsudest. Söödi kõik mis ette tuli.

 • Mis on ärkamisaeg?
  Siis kui mõistus tuli pähe.

 • Nimeta ärkamisaja tegelasi.
  Jeesus-Kristus ja Püha Peetrus

 • Kuidas toimus venestamine?
  Eestlased läksid venelastele külla. Nad jõid seal teed. Venelased said kurjaks ja sundisid eestlasi vene keelt õppima.

 • Mida tead küüditamistest?
  Küüditamistest tean seda, et see esimene küüditamine toimus aastal 1941, kus tuldi Eestisse ja küüditati mõned inimesed ära. Küüditamine tähendab seda, et võõrad inimesed tulevad võõrasse riiki ja võtavad mõned inimesed endaga kaasa. Ja kui nad on seda juba teinud, siis nad võtavad nad endale orjadeks või teenriteks.