Ootame tööle

Käru Põhikool ootab oma väikese ja toetava kooliperega liituma

5.– 9. klassi matemaatika- ja füüsikaõpetajat, kokku 0,67 ametikohta.

Elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja kandideerimisavaldus saata e-aadressil karukool@tyri.ee või aadressil Aia 20, Käru alevik, Türi vald, 79201 Järvamaa.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Täiendav informatsioon 5340 6474 (direktor).