Otsime õpetajat!

Käru Põhikool ootab oma kollektiiviga liituma

  • eriklassi õpetajat (1,0 koormus)

Vajalik on eelnev eripedagoogiliste koolituste läbimine, töökogemus hariduslike erivajadustega lastega, teadmised kaasava hariduse põhimõtetest, oskused muutuva õpikäsituse rakendamiseks igapäevatöös.

Elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24. jaanuariks e-posti aadressil ulvi.klemmer@karukool.edu.ee.

Täiendav info telefonil 53 072 661 või 487 4667.