Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Tunniplaan

Tunniplaan 2019_20 õa_IIpa 2

Read More

Koolibussi ringid

Jõeküla bussiring (vallabuss). Peatus                 Kooli                 Koju                       Reedel Jõeküla […]

Read More

Õpilasesindus

Õpilasesindusse kuuluvad 2019/20. õppeaastal: Helin Marii Seera – 4. kl. Elisabeth Saarpere – 5.-6. kl. Krõõt Oks – 7. kl. Tiina Rätsepso – 8. kl. Airika Tuisk – 9. kl.

Read More

Uudised

Koolid jäävad suletuks tõenäoliselt aprilli lõpuni.

Vaata lähemalt: https://www.err.ee/1068043/reps-koduope-jatkub-ka-jargmised-kaks-nadalat
 

Distantsõppe periood järgmised 2 nädalat

Järgnevad paar nädalat ( 16.03 – 27.03) õpivad Käru Põhikooli lapsed kodus, sest kool on suletud.
Kõigile lastele edastati tänasel õpilaste kogunemisel vajaminev informatsioon ja selgitati olukorda ning edasisi tegevusi.

Head vanemad, siin on teile suunised, mida silmas pidada, et distantsõpe teie kodus paremini sujuks:
1) Laps käib vähemalt iga paari tunni järel Stuudiumis ja kontrollib õpetajate päeva jooksul saadetud informatsiooni;
2) Kõik lapsevanemad on kohustatud õppepäeva jooksul vähemalt ühe korra (hiljemalt kell 16:00) külastama Stuudiumi keskkonda, et omada ülevaade tehtud ja tegemata õppeülesannetest;
3) Lasteavanematel tuleb tagada lapsele võimalus ja juurdepääs internetile kogu õppepäeva vältel õppeülesannete sooritamiseks;
4) Suur vastutus järgneva kahe nädala jooksul on lapsevanemal. Õppejuht, õpetajad ja direktor on lastele ning vanematele Stuudiumi ja e-kirja kaudu kättesaadavad õppepäeva ulatuses vastavalt tunniplaanile 8:10-15:00;
5) Tuletame meelde, et õppetöö küsimuste esmane lahendaja on aineõpetaja, seejärel klassijuhataja ja alles siis õppejuht.
6) Tugispetsialistide ja lastevanemate vaheline koostöö toimub vastavalt vajadusele telefoni või Stuudiumi kaudu. Psühholoogi vastuvõtud on edasi lükatud kuni koolikorralduse taastumiseni.

Olge terved!

Raili Saar

direktor