Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õpilased

1. klass: 8 õpilast. Klassijuhataja Anneli Kirspuu

2. klass: 4 õpilast. Klassijuhataja Ave Mändla.

3. klass: 8 õpilast. Klassijuhataja Sune Vilimaa.

4. klass: 6 õpilast. Klassijuhataja Ave Mändla.

5. klass: 10 õpilast. Klassijuhataja Pille-Riin Kaaver.

6. klass: 1 õpilane. Klassijuhataja Pille-Riin Kaaver. .

7. klass: 6 õpilast. Klassijuhataja Kadi Aruste.

8. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja Klaarika Rüütel.

9. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja Klaarika Rüütel.

Eriklassis õpib 1 3. klassi õpilane. Õpetaja Liia Sizask

Koduõppel on 1 7. klassi õpilane. Õpetaja Sirje Liivak.

Kokku õpib Käru Põhikoolis 2020/2021. õppeaastal  28. septembri 2020 seisuga 50 õpilast.