Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Õpilased

1. klass: 1 õpilast. Klassiõpetaja Marge Raal

2. klass: 8 õpilast. Klassiõpetaja on Marge Raal

3. klass: 3 õpilast. Klassiõpetaja Riina Hunt

4. klass: 6 õpilast. Klassiõpetaja Riina Hunt

5. klass: 2 õpilast klassiõpetaja Sigrid Felt

6. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja on Liia Sizask

Eriklassis õpib 1 6. klassi õpilane. Klassiõpetaja on Liia Sizask

Kokku õpib Käru Põhikoolis 2023/2024. õppeaastal 1.  septembri seisuga 24 õpilast.