Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Õpilased

1. klass: 9 õpilast. Klassiõpetaja Marge Raal

2. klass: 4 õpilast. Klassiõpetaja on Riina Hunt

3. klass: 5 õpilast. Klassiõpetaja Riina Hunt

4. klass: 3 õpilast. Klassiõpetaja Marge Raal

5. klass: 3 õpilast klassiõpetaja Liia Sizask

6. klass: 4 õpilast. Klassijuhataja on Liia Sizask

Eriklassis õpib 1 5. klassi õpilane. Klassiõpetaja on Liia Sizask

Kokku õpib Käru Põhikoolis 2022/2023. õppeaastal 1.  septembri seisuga 29 õpilast.