Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õpilased

1. klass: 4 õpilast. Klassijuhataja Ave Mändla.

2. klass: 10 õpilast. Klassijuhataja Sune Vilimaa.

3. klass: 6 õpilast. Klassijuhataja Ave Mändla.

4. klass: 11 õpilast. Klassijuhataja Anneli Kirspuu.

5. klass: 2 õpilast. Klassijuhataja Eva Seera.

6. klass: 8 õpilast. Klassijuhataja Eva Seera.

7. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja Klarika Rüütel.

8. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja Klarika Rüütel.

9. klass: 7 õpilast. Klassijuhataja Ilme Jesse

Koduõppel on 2 õpilast.

Kokku õpib Käru Põhikoolis 2019/2020. õppeaastal  6. jaanuari 2020 seisuga 56 õpilast.