Direktor 53 406 474 info@karukool.edu.ee

Õpilased

1. klass: 4 õpilast. Klassijuhataja on Marika Niine.

2. klass: 7 õpilast. Klassijuhataja on Riina Hunt.

3. klass: 4 õpilast. Klassijuhataja on Marika Niine.

4. klass: 8 õpilast. Klassijuhataja on Grisly Kuuskler.

5. klass: 5 õpilast.

6. klass: 7 õpilast. Klassijuhataja on Helmut Bachman. 

8. klass: 5 õpilast. Klassijuhataja on Klarika Rüütel.

9. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja on Klarika Rüütel.

Eriklassis õpib 1 4. klassi õpilane. Õpetaja on Liia Sizask

Koduõppel on 1 8. klassi õpilane.

Kokku õpib Käru Põhikoolis 2021/2022. õppeaastal 1.  septembri seisuga 46 õpilast.