Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õpilased

1. klass: 11 õpilast. Klassijuhataja Sune Vilimaa

2. klass: 5 õpilast. Klassijuhataja Ave Mändla

3. klass: 11 õpilast. Klassijuhataja Anneli Kispuu

4. klass: 5 õpilast. Klassijuhataja Ave Mändla

5. klass: 7 õpilast. Klassijuhataja Eva Seera

6. klass: 5 õpilast. Klassijuhataja Pille Vaht

7. klass: 2 õpilane. Klassijuhataja Pille Vaht

8. klass: 6 õpilast. Klassijuhataja Ilme Jesse

9. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja Paul Sepp

Koduõppel on 3 õpilast.

Kokku õpib Käru Põhikoolis 2018/2019. õppeaastal 58 õpilast.