Direktor 53 406 474 info@karukool.edu.ee

Õpilased

1. klass: 8 õpilast. Klassijuhataja on Riina Hunt

2. klass: 4 õpilast. Klassijuhataja on Marika Niine.

3. klass: 8 õpilast. Klassijuhataja on Grisly Kuuskler

4. klass: 6 õpilast. Klassijuhataja on Marika Niine.

5. klass: 9 õpilast. Klassijuhataja on Pille-Riin Kaaver.

6. klass: 1 õpilane. Klassijuhataja on Pille-Riin Kaaver. 

7. klass: 6 õpilast. Klassijuhataja on Kadi Aruste.

8. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja on Klaarika Rüütel.

9. klass: 3 õpilast. Klassijuhataja on Klaarika Rüütel.

Eriklassis õpib 1 3. klassi õpilane. Õpetaja on Liia Sizask

Koduõppel on 1 7. klassi õpilane. Õpetaja on Sirje Liivak.

Kokku õpib Käru Põhikoolis 2020/2021. õppeaastal  28. septembri 2020 seisuga 50 õpilast.