Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Juhtkond

Toomas-Vahur Lihtmaa

direktor

e-post: karukool@tyri.ee , tel 5340 6474

 

Liia Sizask

lasteaia õppejuht

e-post: liia.sizask@karukool.edu.ee , tel 512 3915 

 

Rutt Vaarmari

logopeed-eripedagoog, 

HEV-õpilaste õppe koordineerija

e-post: rutt.vaarmari@karukool.edu.ee , tel 5300 3743

Eva Seera

huvijuht/juhiabi

e-post: eva.seera@karukool.edu.ee , tel 53022015

Kadi Aruste

juhiabi

e-post: kadi.aruste@karukool.edu.ee