Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Õpilasesindus

Õpilasesinduse liikmed valitakse õpilaste poolt 15. septembriks.

Õpilasesindusse kuuluvad 2021/22. õppeaastal: