Direktor 53 406 474 info@karukool.edu.ee

Õpetajad

Mari Vest – lasteaia õppejuht

Silja Juss – lasteaiaõpetaja

Angela Palling – lasteaiaõpetaja

Dagmar Krispin – abiõpetaja

Rutt Vaarmari – logopeed, eripedagoog