Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Õpetajad

Silja Juss – lasteaia õpetaja

Angela Palling – lasteaia õpetaja assistent

Viktoria Djakiv – õpetaja abi

Rutt Vaarmari – logopeed, eripedagoog

Eha Hinrikus- Pärnpuu– lasteaia õpetaja

Anu Salujärv– lasteaia õpetaja assistent

Hedi Vaino– õpetaja abi

Ellen Nugis- muusikaõpetaja

Mirell Malken- kehalise kasvatuse õpetaja