Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õpetajad

Liia Sizask – lasteaia õppejuht

Silja Juss – lasteaiaõpetaja

Angela Palling – lasteaiaõpetaja

Dagmar Krispin – abiõpetaja

Anu Salujärv – sõimerühma hoidja

Egle Tammjärv – sõimerühma hoidja

Eva Seera – liikumisõpetaja

Margit Sarri – muusikaõpetaja

Rutt Vaarmari – logopeed, eripedagoog