Direktor 53 406 474 info@karukool.edu.ee

Õpetajad

Jana Malõh – lasteaia õppejuht

Silja Juss – lasteaiaõpetaja

Angela Palling – lasteaiaõpetaja

Viktoria Djakiv – abiõpetaja

Rutt Vaarmari – logopeed, eripedagoog

Anu Salujärv– sõimerühma hoidja

Brigita Sooaru– sõimerühma hoidja