Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Õpetajad

Silja Juss – lasteaiaõpetaja

Angela Palling – lasteaiaõpetaja

Viktoria Djakiv – abiõpetaja

Rutt Vaarmari – logopeed, eripedagoog

Anu Salujärv– sõimerühma hoidja

Hedi Vaino– sõimerühma hoidja

Ellen Nugis- muusikaõpetaja

Mirell Malken- kehalise kasvatuse õpetaja