Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

õpetajad

Riina Hunt

1. klassi klassiõpetaja                        riina.hunt@karukool.edu.ee

Vilja Parts

õpetaja abi 1. klassis

Marika Niine

2.-4. klassi klassiõpetaja,              marika.niine@karukool.edu.ee

Grisly Kuuskler

3. klassi klassiõpetaja                        grisly.kuuskler@karukool.edu.ee

Klarika Rüütel

6.-9. klassi vene keel                3. klassi inglise keel                  8.-9. klassi klassijuhataja              klarika.ruutel@karukool.edu.ee

Eda Koskor  (asendusõpetaja)

loodusõpetus, geograafia, bioloogia  eda.koskor@gmail.com

Rutt Olesk (asendusõpetaja)

8. ja 9. klassi keemia  rutt.olesk@mail.ee

Sirje Zõbina

4.-9. klassi inglise keel sirje.zobina@karukool.edu.ee

Virve Zimmermann

1.-9. klassi kehaline kasvatus       õpiabi virve.zimmermann@karukool.edu.ee

Pille-Riin Kaaver

1.-9. klassi muusikaõpetus               5.-9. klassi matemaatika                       5. ja 6. klassi klassijuhataja pilleriin.kaaver@karukool.edu.ee

Tiiu Pariis

5.-6. klassi eesti keel  ja kirjandus          7.-9. klassi eesti keel ja kirjandus tiiu.pariis@karukool.edu.ee   

Aivar Lips

4.-9. klassi töö- ja tehnoloogiaõpetus aivar.lips@rkk.edu.ee 

Hurmi Jürjens

3.-9. klassi arvutiõpetus                         9. klassi karjääriõpetus                            hurmi.jurjens@karukool.edu.ee

Ilme Sale

pikapäevarühma õpetaja 

 

Kadi Aruste

5.-9. klassi ajalugu                              5.-8. klassi inimeseõpetus                     6. ja 9. klassi ühiskonnaõpetus              kadi.aruste@karukool.edu.ee

Mari Vest

4.-9. klassi kunst                                 4.-9. klassi kodundus ja käsitöö            mari.vest@karukool.edu.ee

Eva Seera

1.-3. klassi rütmika                          4.-5. folkloor                                eva.seera@karukool.edu.ee

Liia Sizask

eriklassi õpetaja                    liia.sizask@karukool.edu.ee

Sirje Liivak

5.-6. klassi matemaatika                        ja 7. klassi koduõppe õpetaja sirjeliivak@gmail.com 

Andrus Metsma  (asendusõpetaja)

8.-9. klassi füüsika matefus@gmail.com

Kõikide Käru Põhikooli õpetajatega saab kontakti e-posti aadressil, e-päeviku kaudu Stuudiumis ning õpetajate toa numbril 5886 4410.