Direktor 53 406 474 info@karukool.edu.ee

õpetajad

Riina Hunt

2. klassi klassiõpetaja

riina.hunt@karukool.edu.ee

Vilja Parts

abiõpetaja 

Marika Niine

1. ja 3. klassi klassiõpetaja,              marika.niine@karukool.edu.ee

Grisly Kuuskler

4. klassi klassiõpetaja                        grisly.kuuskler@karukool.edu.ee

Klarika Rüütel

vene ja inglise keele õpetaja

klarika.ruutel@karukool.edu.ee

Eda Koskor  

loodusõpetus, geograafia, bioloogia  eda.koskor@gmail.com

Rutt Olesk 

8. ja 9. klassi keemia  rutt.olesk@mail.ee

Tiiu Pariis

eesti keele ja kirjanduse õpetaja tiiu.pariis@karukool.edu.ee   

Aivar Lips

4.-9. klassi töö- ja tehnoloogiaõpetus aivar.lips@rkk.edu.ee 

Riin Kruus

kehalise kasvatuse õpetaja

Lembi Välli

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ellen Nugis

muusikaõpetaja

Jaanika Toomi

9. klassi karjääriõpetus

3.-8. klassi arvutiõpetuse õpetaja

Kadi Peedo

inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetaja

 

Mari Vest

4.-9. klassi kunst                             4.-9. klassi kodundus ja käsitöö            mari.vest@karukool.edu.ee

Virve Zimmermann

5. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Sirje Zõbina

inglise keele õpetaja

Liia Sizask

eriklassi õpetaja                    liia.sizask@karukool.edu.ee

Ilmar Iva

füüsikaõpetaja

Kaia Iva

matemaatika õpetaja

Ilme Sale

pikapäevarühma õpetaja

Kõikide Käru Põhikooli õpetajatega saab kontakti e-posti aadressil, e-päeviku kaudu Stuudiumis ning õpetajate toa numbril 5886 4410.