Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

õpetajad

Anneli Kirspuu

1. klassi klassiõpetaja                        5.-6. klassi kirjandus                          5.-6. klassi ajalugu anneli.kirspuu@karukool.edu.ee

Vilja Juss

õpetaja abi 1. klassis

Marika Niine

2.-4. klassi klassiõpetaja,              marika.niine@karukool.edu.ee

Sune Vilimaa

3. klassi klassiõpetaja                            1. ja 2. klassi loovtegevus sune.vilimaa@karukool.edu.ee

Paul Sepp

5.-7. klassi loodusõpetus                  7.-9. klassi geograafia                        7.-9. klassi bioloogia                          7.-9. klassi keemia                              8.-9. klassi füüsika paul.sepp@karukool.edu.ee

Klarika Rüütel

6.-9. klassi vene keel                               3. klassi inglise keel                          8.-9. klassi klassijuhataja              klarika.ruutel@karukool.edu.ee

 

 

 

Sirje Zõbina

4.-9. klassi inglise keel sirje.zobina@karukool.edu.ee

Virve Zimmermann

1.-9. klassi kehaline kasvatus       õpiabi virve.zimmermann@karukool.edu.ee

Pille-Riin Kaaver

1.-9. klassi muusikaõpetus               5.-9. klassi matemaatika                       5. ja 6. klassi klassijuhataja pilleriin.kaaver@karukool.edu.ee

Tiiu Pariis

5.-6. klassi eesti keel                          7.-9. klassi eesti keel ja kirjandus tiiu.pariis@karukool.edu.ee   

Aivar Lips

4.-9. klassi töö- ja tehnoloogiaõpetus aivar.lips@rkk.edu.ee 

Hurmi Jürjens

3.-9. klassi arvutiõpetus                         9. klassi karjääriõpetus                            hurmi.jurjens@karukool.edu.ee

Ilme Sale

pikapäevarühma õpetaja 

 

Kadi Aruste

7.-9. klassi ajalugu                               5.-8. klassi inimeseõpetus                    9. klassi ühiskonnaõpetus              kadi.aruste@karukool.edu.ee

Mari Vest

4.-9. klassi kunst                                 4.-9. klassi kodundus ja käsitöö            mari.vest@karukool.edu.ee

Eva Seera

1.-3. klassi rütmika                          4.-5. folkloor                                eva.seera@karukool.edu.ee

Liia Sizask

eriklassi õpetaja                    liia.sizask@karukool.edu.ee

Sirje Liivak

5.-6. klassi matemaatika         koduõppe õpetaja sirjeliivak@gmail.com 

 

Kõikide Käru Põhikooli õpetajatega saab kontakti e-posti aadressil, e-päeviku kaudu Stuudiumis ning õpetajate toa numbril 5886 4410.