Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

õpetajad

Riina Hunt

2. ja 3. klassi klassiõpetaja riina.hunt@karukool.edu.ee

Vilja Parts

abiõpetaja

Marge Raal

1. ja 4. klassi klassiõpetaja,              marge.raal@karukool.edu.ee

Ainiita Karu

käsitöö ja kodunduse õpetaja abiõpetaja

Klarika Rüütel

inglise keele õpetaja klarika.ruutel@karukool.edu.ee

Riina Kalvet

vene keele õpetaja

Aivar Lips

4.-6. klassi töö- ja tehnoloogiaõpetus aivar.lips@rkk.edu.ee

Mirell Malken

kehalise kasvatuse õpetaja mirell.malken@karukool.edu.ee

Lembi Välli

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ellen Nugis

muusikaõpetaja ellen.nugis@karukool.edu.ee

Jaanika Toomi

3.-6. klassi arvutiõpetuse õpetaja

Sigrid Felt

6. klassi matemaatika õpetaja

Mari Vest

6. klassi kunstiõpetus                                mari.vest@karukool.edu.ee

Virve Zimmermann

6. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Liia Sizask

eriklassi õpetaja                    liia.sizask@karukool.edu.ee

Sirje Kamma

abiõpetaja

 

Kõikide Käru Põhikooli õpetajatega saab kontakti e-posti aadressil, e-päeviku kaudu Stuudiumis ning õpetajate toa numbril 5886 4410.