Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

E-päevik

E-päevikuna kasutab Käru Põhikool Stuudiumi keskkonda. See on ka peamine infokanal õppetööd ja koolielu puudutavatel teemadel.

Käru Põhikooli Stuudiumi lehele saad aadressilt:  https://karukool.ope.ee/  

Kõigil on võimalik juba taotleda sinna oma kontot.  Abi saab sellelt lingilt   https://karukool.ope.ee/abi/info/kasutajakonto/uued-kasutajad ning ka koolist õppejuhi käest.