Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Rühmad

Sõimerühm TAMMETÕRUD

Rühmas on 7 last.

Hoidjad: Egle Tammjärv ja Anu Salujärv.

Liitrühm KASTANIMUNAD

Rühmas on 16 last.

Õpetajad: Silja Juss, Angela Palling

Abiõpetaja: Dagmar Krispin