Direktor 53 406 474 info@karukool.edu.ee

Rühmad

Käru Põhikooli lasteaiarühm.

Õpetajad: Silja Juss, Angela Palling

Abiõpetaja: Dagmar Krispin