Direktor 5340 6474 info@karukool.edu.ee

Hoolekogu

Kooli hoolekogu liikmed 2023/24. õppeaastaks (kinnitatud Türi vallavalitsuse korraldusega detsember 2023).

 

 

Kristi Saia – hoolekogu esimees

Janelle Leenurm – hoolekogu aseesimees
Eleana Palling – protokollija

Riina Hunt – kooli õpetajate esindaja;

 

Angela Palling – lasteaia õpetajate esindaja;

Tiia Tuisk – lapsevanemate esindaja;

Eveliin Anton –  lapsevanemate esindaja;

Tony Tuisk – õpilaste esindaja;

Meelike Noormann – vilistlaste esindaja;

Aljona Surzhikova – toetava organisatsiooni esindaja;

Elari Hiis – koolipidaja esindaja