Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Hoolekogu

.Türi vallavalitsus kinnitas 15.10.2019 Käru Põhikooli hoolekogu koosseisu:

 

Rutt Vaarmari – kooli õpetajate esindaja;

Liisa Sizask – lasteaia õpetajate esindaja;

Elisabeth Saarpere – õpilaste esindaja;

Valentina Virvelaid – lapsevanemate esindaja koolist;

Leo Kass – lapsevanemate esindaja koolist;

Egle Tammjärv – lapsevanemate esindaja koolist;

Eveliin Anton – lapsevanemate esindaja lasteaiast;

Tauri Tõnismäe – lapsevanemate esindaja lasteaiast;

Tarmo Vest – Türi valla esindaja.

Käru Põhikooli hoolekogu koosolekud:

Protokoll 1, 22.10.2019

Juhataja: direktori KT Eva Seera

Protokollija: Valentina Virvelaid

Osavõtjad: Eva Seera, Tarmo Vest, Rutt Vaarmari, Liia Sizask, Leo Kass, Valentina Virvelaid, Egle Tammjärv, Eveliin Anton, Tauri Tõnismäe

Kutsutud: Riina Hunt

Puudus: Elisabeth Saarpere

Päevakord:

1. Käru Põhikooli hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

Otsus: 1.1. Valida Käru Põhikooli hoolekogu esimeheks Leo Kass

Hääletustulemus: poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0.

Otsus: 1.2. Valida Käru Põhikooli hoolekogu aseesimeheks Tauri Tõnismäe

Hääletustulemus: poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0.

Otsus: 1.3. Hoolekogu koosoleku protokollija valitakse iga koosoleku alguses.

Hääletustulemus: poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0

Protokoll 2, 19.11.2019

Osavõtjad: Leo Kass, Tarmo Vest, Liia Sizask, Valentina Virvelaid, Egle Tammjärv, Eveliin Anton, Tauri Tõnismäe, Rutt Vaarmari

Puudus: Elisabeth Saarpere

Kutsutud: Raili Saar

 Päevakord:

1. Hoolekogu tööplaan 2019/20. õppeaastal

2. Sisehindamise hetkeseis

3. Heategevusliku karnevali korralduslikud küsimused.

4. Lasteaia mängu- ja õppeväljaku laiendamine.

5. Muud koolielu puudutavad teemad.