Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta teema: “AJARÄNNAK PÄRIMUSKULTUURI” Väärtustame esivanemate töid ja toimetusi läbi rahvalaulude, mängude ja tantsude, sidudes sisse töökasvatuse.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk riikliku õppekava alusel on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ning lasteasutuse koostöös.

Põhieesmärgiks on läbi mängu ja õppimise kujundada mitmekülgselt lapse keskkonnateadlikku maailmapilti.

Kooli mineval lapsel on õiged väärtushinnangud, positiivne minapilt, õpisoov ja -oskused.