Direktor 53 406 474 karukool@tyri.ee

Õppetöö

2018/2019. õppeaasta trimestrid (hindamise perioodid)

I trimester 01.09.2018-29.11.2018

II trimester 30.11.2018-12.03.2019

III trimester 13.03.2019-11.06.2019

 

 Koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal

 

sügisvaheaeg 22. oktoober – 28. oktoober 2018. a;

jõuluvaheaeg 24. detsember 2018. a – 6. jaanuar 2019. a;

talvevaheaeg 25. veebruar  – 3. märts 2019. a;

kevadvaheaeg 22. aprill – 28. aprill 2019;

suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

I kooliastme tasemetööd

 1. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
 • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.
 1. klassi õpilastele (paberil):
 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019.
 • matemaatikas: 15. mai 2019.

II kooliastme tasemetööd

 1. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
 • loodusvaldkond:  25. september 2018.
 1. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 
 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019.
 • matemaatikas: 21. mai 2019.
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 29. mai 2019.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal: 

eesti keel: 3. juunil 2019

eesti keel teise keelena (kirjalik): 3. juunil 2019

eesti keel teise keelena (suuline): 3.–5. juunil 2019

matemaatika: 10. juunil 2019

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019

Õppenõukogud

14.06.2019

07.06.2019

13.03.2019

29.11. 2018 Õppenõukogu

Päevakord: 

 1. 2018/19. õppeaasta I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilase koduõppele lubamise avalduse tühistamine
 3. Arvamuse andmine:

3.1. Käru Põhikooli töötajate tunnustamise korrale,

3.2. Käru Põhikooli õpilaste tunnustamise korrale ning

3.3. Käru Põhikooli kodukorra muutmisele.

 1. Muud küsimused

22.10.2018 Erakorraline õppnõukogu.

Päevakord: 

 1.  Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine.
 2. Loovtööde teemavaldkondade kinnitamine.
 3. Kooli kodukorra muutmise arutamine.
 4. Muud küsimused.

12.09.2018 Erakorraline õppenõukogu. 

Päevakord: 

 1.  Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine.
 2. Õpilasele individuaalse õppekava rakendamise otsustamine.

 

 •