Kooli külastab hambaarst

Nagu Käru Põhikoolis juba aastaid tavaks, jälgime laste hambatervise olukorda. Sel õppeaastal külastab kooli meile juba tuttavaks saanud hambaarst Eve Kohv esmaspäeval, 21. jaanuaril ning viib läbi õpilaste ja lasteaia mudilaste hammaste esialgse ülevaatuse.

Kui ülevaatuse tulemusena ilmneb vajadus lapsega pöörduda hambaravi kabinetti, informeerime sellest lapsevanemat kirjalikult. Kui lapsevanem soovib, siis korraldab kool ka vajadusel lapse  hambaravi Järvakandi hambaravi kabinetis.

Kui lapsevanem ei ole nõus lapse hammaste ülevaatusega, palume sellest teavitada lapse klassijuhatajat või rühma õpetajat hiljemalt 18. jaanuariks.

Laste hammaste tervise jälgimine ja vajadusel ka koolipoolse hambaravi koraldamine on üks Käru kooli tervisedenduslikest tegevustest, mis aastate jooksul on andnud ka nähtavaid tulemusi – laste hammaste olukord on doktor Kohvi sõnul aasta-aastalt paranenud ning teadlikus hammaste tervisest ja õigest suuhügieenist kasvanud.