Uuest aastast hakkab Käru koolis kehtima osaline nutirahu.

Hoolekogu ettepanekul ja õppenõukogu ning õpilasesinduse heakskiidul muudeti Käru kooli kodukorda. Uuel aastal ehk 7. jaanuarist, peale jõuluvaheajalt naasmist, hakkab koolis kehtima osaline nutiseadmete rahu. 

Nimelt sätestavad muudetud ja vastuvõetud kodukorra punktid järgmist: 

2.6. Nuti- ja sidevahendite (edaspidi seadmed) kasutamise kord 1-4. klassis 

2.6.1. Koolipäeva alguses panevad kõik õpilased oma seadmed klassijuhataja antud karpi, mille õpetaja hoiustab. Seadme saavad õpilased tagasi pärast viimast ainetundi vastava õpetaja käest, pikapäeva rühmas olijad pärast rühma lõppu pikapäevarühma õpetajalt. 

2.6.2. Erandjuhtudel palub õpilane oma seadme kasutamiseks õpetajalt luba. 

2.6.3. Lapsevanem helistab vajadusel klassijuhatajale või õpetajate tuppa (tel nr 487 4667). 

2.7. Nuti- ja sidevahendite (edaspidi seadmed) kasutamise kord 5.-9. klassis 

2.7.1. Tundide ajal on seade hääletul režiimil. Õppetunni ajal ei vastata telefonikõnedele, ei tehta kõnesid ega saadeta sõnumeid. Samuti ei pildistata, filmita ega salvestata ilma õpetaja loata. 

2.7.2. Õpetajal on õigus õpilaste seadmed tunni läbiviimise ajaks korjata sahtlitega karpi, mille õpetaja hoiustab. 

2.7.3. Punktide 2.7.1. ja 2.7.2. korduval rikkumisel viib õpetaja seadme kooli juhtkonna liikme kätte ning see tagastatakse õpilasele või tema vanemale koolipäeva lõpus. 

Sellega seoses muutub pool meie koolimajast ehk maja vasakpoolse tiiva koridorid ja klassiruumid alates jaanuarist nutivabaks. Seda tasub tähele panna ka vanemate klasside õpilastel, sest see kehtib ka seda majaosa läbides või seal viibides.